Tehnički opis stanova

Stambeno-poslovna građevina projektirana je prema projektnom zadatku i u skladu je sa prostornim planom i važećim propisima i standardima za ovu vrstu građevina. Za predmetnu građevinu izdana je građevinska dozvola: Klasa: UP/1-361-03/18-001/922; Ur.br.251-13-22-1/052-18-7 od 24.08.2018.g.

LOKACIJA GRAĐEVINE
Stambeno-poslovna građevina nalazi se na novoformiranoj katastarskoj čestici br. 3159/2 k.o. Črnomerec, u zapadnom dijelu Grada Zagreba. Pristup na prometnu površinu ostvaruje se preko Gradiščanske ulice na jugu. Ovu lokaciju karakterizira iznimno dobra povezanost sa centrom grada obzirom se nalazi u neposrednoj blizini stanice tramvaja na Ilici, udaljenoj 550 m koji vozi direktno do Trga Bana Jelačića, autobusnog stajališta na Prilazu Baruna Filipovića na udaljenosti 200 m, Doma zdravlja na udaljenosti 450 m, vrtića na udaljenosti od 550 m, osnovne škole u Cankarevoj ulici na udaljenosti 800 m, pošte na udaljenosti 500 m i obližnjih supermarketa.

Ukupna građevinska bruto površina iznosi 39.321,37 m2, s ukupno 449 parkirališno-garažnih mjesta u dvije podzemne etaže, 4 poslovna prostora u prizemlju zgrade L1 uredske namjene, u visokom roh-bau, te 166 stambenih jedinica u zgradi L1 i 183 stambenih jedinica zgrade L2, smještenih u etažama 1-8 kata. Stambeno poslovna građevina podzemno je povezana u jednu cjelinu dok se u nadzemnom dijelu formiraju po dva odvojena volumena. Stambeno poslovni dio ima oblik slova L.

OPIS STAMBENOG DIJELA GRAĐEVINE

Stambeno-poslovna građevina sastoji se od dvije podzemne etaže, prizemlja u kojem je smješten poslovni dio i 8 nadzemnih stambenih etaža. Karakteristična etaža sadrži 22 stambene jedinice. Stanovi će biti izvedeni u kvadraturi od 34 m2 do 82 m2 ili prema dogovoru sa kupcima, Svaki stan ima pripadajuću lođu.

KONSTRUKCIJA
Nosivi sistem građevine čini armirano-betonska konstrukcija koju čine AB zidovi i AB stropne ploče. Zidovi između stanova su armirano betonski debljine 20 cm. Zidovi ispune izvode se blok opekom. Stubišta unutar građevine izvode se kao dvokraka. Okna dizala su armirano-betonska.

KATNOST
Stambeni dio formiran je u dva dijela sa po jednom stubišnom vertikalom. Vertikalna komunikacija moguća je stubištem i dizalima kroz sve etaže pri čemu je za ulaz oznake S1 predviđeno jedno dizalo a za ulaz oznake S2 predviđena su dva dizala. Etaže od 1.-8. kata organizirane su kao stambeni prostor sa po max. 8 stanova po etaži u ulazu S1 odnosno 14 stanova u ulazu S2. Ulazi su povezani horizontalnom komunikacijom kako bi se osigurala evakuacija u dva smjera.

Građevina se sastoji od:

Garaže na -2 etaži, svijetle visine prostora 2,90 m
Garaža na -1 etaži, svijetle visine prostora 3,00 m
Poslovni prostori prizemlja, svijetle visine prostora 3,45 m
Stambeni prostori, svijetle visine prostora 2,60 m

KROVNA KONSTRUKCIJA
Nosiva krovna konstrukcija izvedena je kao armirano-betonske ploča debljine 20-25 cm. Krov je izveden kao ravni ne prohodni krov, prekriven UV stabilnom TPO folijom, toplinski izoliran sa 20 cm toplinske izolacije.

PROČELJA FASADE
Fasada će biti izvedena Etic sustavom s toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 12 cm.

ZIDOVI I STROPOVI
Unutarnji pregradni zidovi u stanovima su gips-kartonski sa ispunom od mineralne vune debljine 10-12,5 cm sa dvostrukim GK pločama po sistemu kao knauf W112. Betonski dijelovi zidova i stropne ploče izravnavaju se gletanjem. Završna obrada betonskih i pregradnih zidova je bojanje polu disperzivnom bijelom bojom. Zidovi od blok opeke žbukaju se gips-vapnenom i vapneno-cementnom žbukom te završno gletaju i bojaju. Kod zidnih pločica se sve dilatacijske fuge, kao i rubovi i kutni završeci, izvode sa zaštitnim kutnim profilima. U sanitarnim čvorovima svi zidovi se oblažu keramičkim pločicama od poda do stropa.

PODOVI
Na podovima lođa predviđene su keramičke pločice otporne na smrzavanje. Na stubištu i podestima predviđena je obloga protu kliznom keramikom.

VANJSKA STOLARIJA I BRAVARIJA
Vanjska stolarija bit će izvedena od PVC s više komornim profilima visoke toplinske izolacije koja zadovoljava standarde niske potrošnje energije sa pripadajućom kutijom za ALU rolete, toplinski izoliranom te vanjskim prozorskim klupčicama od aluminija i unutarnjim prozorskim klupčicama od lakiranog MDF. Stakla su troslojna sa nisko energetskim premazom punjena Argonom. Izlazi na lođe izvedeni su kliznim stijenama ili balkonskim vratima.

ZAJEDNIČKI PROSTORI
Komunikacija između etaža omogućena je unutarnjim stubištem. Stubišta su opremljena dizalima kroz sve etaže. Podovi stubišta i hodnika popločeni su keramičkim pločicama. Ograde i rukohvati u stubištima izvedeni su kao bravarska ograda visine 110 cm.

GARAŽNA PARKIRNA MJESTA
U garažu se pristupa rampom širine 5,5 m a prilaz je omogućen s Gradišćanske ulice. Garažna parkirna mjesta nalaze se na etažama -2 i -1.

SPRINKLER SUSTAV u garažama
U skladu s mjerama zaštite od požara bit će izvedena stabilna instalacija za gašenje požara - sprinkler sustav.

UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE
Svaki Kupac kod preuzimanja stana dobiva knjižicu sa uputama za korištenje i održavanje stambenog prostora.

UREĐENJE OKOLIŠA
U prostoru oko stambene građevine nisu predviđena vanjska parkirna mjesta. Okoliš će biti uređen u skladu s projektom hortikulturalnog uređenja kojem smo posvetili posebnu pažnju.