Gradišćanska L1

O PROJEKTU
Stambeno-poslovna građevina smještena je na katastarskoj čestici br. 3159/2 k.o. Črnomerec, u zapadnom dijelu Grada Zagreba s pristupom preko Gradiščanske ulice na jugu. Ukupna građevinska bruto površina iznosi 15.912 m2, s ukupno 307 parkirališno-garažnih mjesta u dvije podzemne etaže, 4 poslovna prostora u prizemlju i 120 stambenih jedinica u ovoj fazi, smještenih u etažama 1-7 kata.

Projekt se sastoji od dvije podzemne etaže, prizemlja i 7 nadzemnih stambenih etaža. Karakteristična etaža sadrži 22 stambene jedinice s kvadraturom od 34 m2 do 82 m2, a svaki stan ima pripadajuću lođu.

Lokacija je između ulice Gradišćanska i Prilaza baruna Filipovića te ima prilaz s obje ulice. Objekti su izgrađeni s kvalitetom izgradnje, vanjskim i unutarnjim uređenjem kako bi se osigurala kvalitetna, funkcionalna i estetski prihvatljiva rješenja uređenja stana s uređenom infrastrukturom i zelenim okolišem.

Lokacija se odlikuje iznimno dobrom povezanošću s centrom grada, s udaljenom tramvajskom stanicom kojom se direktno dolazi do Trga bana Jelačića, osnovnom školom (Ivana Cankara), domom zdravlja, vrtićem i poštom u neposrednoj blizini.

Tehnički opis

Gradnja

TEHNIČKI OPIS STANOVA

Stambeno-poslovna građevina projektirana je prema projektnom zadatku i u skladu je sa prostornim planom i važećim propisima i standardima za ovu vrstu građevina. Za predmetnu građevinu izdana je građevinska dozvola: Klasa: UP/1-361-03/18-001/922; Ur.br.251-13-22-1/052-18-7 od 24.08.2018.g.

OPIS STAMBENOG DIJELA GRAĐEVINE

Stambeno-poslovna građevina sastoji se od dvije podzemne etaže, prizemlja u kojem je smješten poslovni dio i 8 nadzemnih stambenih etaža. Karakteristična etaža sadrži 22 stambene jedinice. Stanovi će biti izvedeni u kvadraturi od 34 m2 do 82 m2 ili prema dogovoru sa kupcima, Svaki stan ima pripadajuću lođu.

KATNOST

Stambeni dio formiran je u dva dijela sa po jednom stubišnom vertikalom. Vertikalna komunikacija moguća je stubištem i dizalima kroz sve etaže pri čemu je za ulaz oznake S1 predviđeno jedno dizalo a za ulaz oznake S2 predviđena su dva dizala. Etaže od 1.-8. kata organizirane su kao stambeni prostor sa po max. 8 stanova po etaži u ulazu S1 odnosno 14 stanova u ulazu S2. Ulazi su povezani horizontalnom komunikacijom kako bi se osigurala evakuacija u dva smjera.

Građevina se sastoji od:

Garaže na -2 etaži, svijetle visine prostora 2,90 m
Garaža na -1 etaži, svijetle visine prostora 3,00 m
Poslovni prostori prizemlja, svijetle visine prostora 3,45 m
Stambeni prostori, svijetle visine prostora 2,60 m

PROČELJA FASADE

Fasada je izvedena Etic sustavom s toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 12 cm.

PODOVI

Na podovima lođa predviđene su keramičke pločice otporne na smrzavanje. Na stubištu i podestima predviđena je obloga protu kliznom keramikom.

ZAJEDNIČKI PROSTORI

Komunikacija između etaža omogućena je unutarnjim stubištem. Stubišta su opremljena dizalima kroz sve etaže. Podovi stubišta i hodnika popločeni su keramičkim pločicama. Ograde i rukohvati u stubištima izvedeni su kao bravarska ograda visine 110 cm.

SPRINKLER SUSTAV U GARAŽAMA

U skladu s mjerama zaštite od požara izvedena je stabilna instalacija za gašenje požara – sprinkler sustav.

LOKACIJA GRAĐEVINE

Stambeno-poslovna građevina nalazi se na novoformiranoj katastarskoj čestici br. 3159/2 k.o. Črnomerec, u zapadnom dijelu Grada Zagreba. Pristup na prometnu površinu ostvaruje se preko Gradiščanske ulice na jugu. Ovu lokaciju karakterizira iznimno dobra povezanost sa centrom grada obzirom se nalazi u neposrednoj blizini stanice tramvaja na Ilici, udaljenoj 550 m koji vozi direktno do Trga Bana Jelačića, autobusnog stajališta na Prilazu Baruna Filipovića na udaljenosti 200 m, Doma zdravlja na udaljenosti 450 m, vrtića na udaljenosti od 550 m, osnovne škole u Cankarevoj ulici na udaljenosti 800 m, pošte na udaljenosti 500 m i obližnjih supermarketa.

Ukupna građevinska bruto površina iznosi 39.321,37 m2, s ukupno 449 parkirališno-garažnih mjesta u dvije podzemne etaže, 4 poslovna prostora u prizemlju zgrade L1 uredske namjene, u visokom roh-bau, te 166 stambenih jedinica u zgradi L1 i 183 stambenih jedinica zgrade L2, smještenih u etažama 1-8 kata. Stambeno poslovna građevina podzemno je povezana u jednu cjelinu dok se u nadzemnom dijelu formiraju po dva odvojena volumena. Stambeno poslovni dio ima oblik slova L.

KONSTRUKCIJA

Nosivi sistem građevine čini armirano-betonska konstrukcija koju čine AB zidovi i AB stropne ploče. Zidovi između stanova su armirano betonski debljine 20 cm. Zidovi ispune izvode se blok opekom. Stubišta unutar građevine izvode se kao dvokraka. Okna dizala su armirano-betonska.

KROVNA KONSTRUKCIJA

Nosiva krovna konstrukcija izvedena je kao armirano-betonske ploča debljine 20-25 cm. Krov je izveden kao ravni ne prohodni krov, prekriven UV stabilnom TPO folijom, toplinski izoliran sa 20 cm toplinske izolacije.

ZIDOVI I STROPOVI

Unutarnji pregradni zidovi u stanovima su gips-kartonski sa ispunom od mineralne vune debljine 10-12,5 cm sa dvostrukim GK pločama po sistemu kao knauf W112. Betonski dijelovi zidova i stropne ploče izravnavaju se gletanjem. Završna obrada betonskih i pregradnih zidova je bojanje polu disperzivnom bijelom bojom. Zidovi od blok opeke žbukaju se gips-vapnenom i vapneno-cementnom žbukom te završno gletaju i bojaju. Kod zidnih pločica se sve dilatacijske fuge, kao i rubovi i kutni završeci, izvode sa zaštitnim kutnim profilima. U sanitarnim čvorovima svi zidovi se oblažu keramičkim pločicama od poda do stropa.

VANJSKA STOLARIJA I BRAVARIJA

Vanjska stolarija bit će izvedena od PVC s više komornim profilima visoke toplinske izolacije koja zadovoljava standarde niske potrošnje energije sa pripadajućom kutijom za ALU rolete, toplinski izoliranom te vanjskim prozorskim klupčicama od aluminija i unutarnjim prozorskim klupčicama od lakiranog MDF. Stakla su troslojna sa nisko energetskim premazom punjena Argonom. Izlazi na lođe izvedeni su kliznim stijenama ili balkonskim vratima.

GARAŽNA PARKIRNA MJESTA

U garažu se pristupa rampom širine 5,5 m a prilaz je omogućen s Gradišćanske ulice. Garažna parkirna mjesta nalaze se na etažama -2 i -1.

Prikaz stanova

Tlocrti

Tehnički opis

Unutrašnje uređenje

ULAZNA VRATA

Ulazna vrata u stan su protuprovalna s dodatnom zvučnom izolacijom i samo spuštajućim brtvama koje smanjuju zrakopropusnost vrata. Obloga vratnog krila s vanjske strane je panel s modernim 3D dizajnom dok je sa unutarnje strane glatki panel bijele boje.

PODOVI

Završna obrada podova u kuhinjama i sanitarijama izvodi se postavljanjem keramičkih pločica na plivajućem cementnom estrihu. U svim ostalim prostorijama postavlja se gotov, lakirani, dvoslojni hrastov parket klase ST.

SANITARNI ČVOROVI

Sanitarna oprema u kupaonicama visoke kvalitete talijanskog proizvođača sadržavat će kadu, slavinu za kadu s tuš setom, umivaonik s ormarićem, slavinu za umivaonik, konzolnu WC školjku s podžbuknim vodokotlićem.

GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA

Kao izvor toplinske energije za grijanje predmetne građevine i pripremu potrošne tople vode bit će korišten parovodni sustav ovlaštenog distributera. Svaki stan ima individualnu toplinsku podstanicu (ITPS) sa kalorimetrom pomoću kojeg se vrši očitanje stvarno potrošene energije te se sukladnom potrošnji obračunava trošak. Grijača tijela u stanovima su plosnata radijatorska tijela postavljena na zidove pomoću konzola. Za potrebe hlađenja stanova predviđena je ugradnja mono split sustava klima uređaja. U dnevnom boravku ugrađena je zidna inverter klima. Na lođama se nalazi vanjska jedinica split uređaja. Svi sanitarni prostori u stanovima bez vanjskih otvora ventiliraju se prisilno putem impulsnih ventilatora. Za odvod para u kuhinji izveden je izvod prema zajedničkom vertikalnom šahtu.

ZAJEDNIČKI ANTENSKI SUSTAV

Antenski sustav SAT7TV na krovu, te kabelsko antensko čvorište u DTK prostoriji na -2 etaži osigurava signal koji se vodi do etažnih razdjelnika gdje se putem aktivnih multi razvodnika signal vodi direktno u pojedini stan.

ENERGETSKI RAZRED

Projektom je predviđen „A“ energetski razred stambenog dijela.

 

UNUTARNJA STOLARIJA

Unutarnja stolarija bit će izvedena od punih, glatkih vrata s dovratnikom od MDF-a lakirano u bijeloj boji. Visina vratnog krila je 240-250 cm.

ZIDOVI

Svi unutarnji zidovi bojaju se polu disperzivnom bijelom bojom. Zidovi i podovi kuhinja, kupaonica i toaleta obloženi su kvalitetnim keramičkim pločicama.

VODOVOD I ODVODNJA

Predviđeno je spajanje građevine na javni vodoopskrbni cjevovod koji se nalazi u Gradišćanskoj ulici. Mjerenje potrošnje sanitarne vode izvodi se po sistemu glavnih i sekundarnih vodomjera koji su smješteni na hodniku pojedine etaže. Svaki stan ima zasebno pripadajuće mjerno mjesto vodomjernog ormarića na hodniku stubišta dok je glavni ventil za zatvaranje dovoda vode smješten unutar stana. Osim vodovoda sanitarne vode izvest će se unutarnja i vanjska sanitarna hidrantska mreža. Elaboratom zaštite od požara predviđena je protupožarna zaštita unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom. Sanitarne otpadne i oborinske vode odvode se u sustav javne gradske odvodnje.

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Priključak zgrade na niskonaponsku el. mrežu izvest će se sukladno elektroenergetskoj suglasnosti. Etažni mjerni ormarići smješteni su na hodniku svake nadzemne etaže objekta. Svaki stan ima zasebno brojilo za mjerenje potrošnje el. energije. Rasvjeta hodnika, stubišta i tehničkih prostora izvedena je LED rasvjetnim tijelima. Unutar stanova izvedena je priprema za postavljanje rasvjetnih tijela.

PORTAFONSKA INSTALACIJA

U svakom stanu izvedena je slušalica s tipkalom, a na ulazu pozivni uređaj s šifrarnikom čime se omogućuje govorna veza ulaza i stanova. Na ulazu u svaki stan postavljeno je tipkalo.

ODRŽAVANJE

ODRŽAVANJE

Energetski certifikat A

Gradimo stanove s energetskim certifikatom A, čime našim kupcima osiguravamo maximalno očuvanje energije i potpunu kontrolu troškova. Obzirom na vremena u kojima se broj uređaja u kućanstvu povećava, samim time i potrošnja energije, ponudili smo Vam idealno rješenje za kontroliranje troškova modernog života. Svaki stan ima odvojena brojila za izmjeru potrošnje vode i el.energije, te s obzirom na to možete kontrolirati svoj budžet, imati minimalne toplinske gubitke i plaćati niže iznose mjesečnih režija:

– Svaki stan ima zasebno pripadajuće mjerno mjesto vodomjernog ormarića na hodniku stubišta dok je glavni ventil za zatvaranje dovoda vode smješten unutar stana!

– Svaki stan ima individualnu toplinsku podstanicu (ITPS) sa kalorimetrom pomoću kojeg se vrši očitanje stvarno potrošene energije te se sukladnom potrošnji obračunava trošak!

– Svaki stan ima zasebno brojilo za mjerenje potrošnje el. energije!

UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

Svaki Kupac kod preuzimanja stana dobiva knjižicu sa uputama za korištenje i održavanje stambenog prostora.

UREĐENJE OKOLIŠA

U prostoru oko stambene građevine nisu predviđena vanjska parkirna mjesta. Okoliš će biti uređen u skladu s projektom hortikulturalnog uređenja kojem smo posvetili posebnu pažnju.