Godina izgradnje: 2008.

Lokacija: Selska – Hruševečka
Stambeno-poslovni objekti S1, S2, S3
300 stanova
4.000 m2 poslovnih prostora