Sigma stan: Stambeno-poslovna zgrada

Godina izgradnje: 2013-2015

Lokacija: Zagrebačka cesta 126-132A
Stambeno-poslovni objekti G1, G2, G3
390 stanova
45 poslovnih prostora
4.000,00 m2 uredskog prostora.

SIGMA STAN d.o.o.
Selska cesta 90/a, Zagreb
OIB: 95300189726