Sigma matica: stambeno-poslovna zgrada

Godina izgradnje: 2014-2018

Zadar 1
Lokacija: ul. Nikole Tesle 14 B, C, D
Stambeno-poslovni objekti Z1, Z2 i Z3
108 stanova
Poslovni prostori od 500 m2

Zadar 2
Lokacija: ul. Nikole Tesle 14 A, H
Stambeni objekti Z4 i Z5
121 stan

Zadar 3
Lokacija: ul. Nikole Tesle 14 E, F
Stambeni objekti Z6 i Z7
118 stanova

Za više informacija o projektu, molimo posjetite službenu web stranicu www.sigma-matica.hr.  

SIGMA MATICA d.o.o.
Selska cesta 90 A, 10000 Zagreb
OIB: 01927639254